Wasbeekerlaan 26-54, Sassenheim, Zuid-Holland, Nederland €425.700 Vrij op Naam, excl. BTW
NOG ENKELE TE KOOP nieuwbouw units va ca. 132m² tm
Te koop
4
Specificatie
Hoogte plafond 0.0 m
Publicatie datum juni 10, 2022
Oppervlakte 198 m2
Beschrijving
Bijgewerkt op: nov 17, 2022

Nog enkele te koop!!!

Business units op een toplocatie
De ideale bedrijfshuisvesting voor uw onderneming!

Aan de rand van het bedrijventerrein ‘Jagtlust’ op zichtlocatie vanaf de A44 gaat Diofis Sassenheim B.V.15 nieuwe Business units aan de Wasbeekerlaan 26 te Sassenheim realiseren. De units worden hoogwaardig uitgevoerd met een opvallende signatuur. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt voorzien van een strakke gevel met aluminium kozijnen, die zorgen voor een dynamische uitstraling van de units. Deze Business units variëren vanaf 132 m² tot circa 198 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) en hebben eigen parkeervoorzieningen voor de deur.

De Business units worden solide gebouwd met duurzame materialen, betonnen vloeren en kalkzandstenen binnenwanden. Er zijn diverse opties voor wat betreft de indeling en meerdere units kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Ook zijn er een aantal opties, zoals het installeren van pantry’s, toiletten, extra daglichtvoorzieningen, zonnepanelen enzovoorts.

Deze Business units zijn zéér geschikt als belegging, voor een startende ondernemer of juist een ondernemer die toe is aan een nieuwe stap. De bestemming ter plaatse is ten behoeve van bedrijven tot en met bedrijfscategorie 3.2 (Stuur de makelaar gerust een verzoek om deze lijst te mailen).

Over de splitsbare units

De grotere units (198 m2) hebben drie etages. Deze units zijn ideaal voor de ondernemer die extra opslagruimte nodig heeft of een deel wil verhuren. De tweede etage (66 m2) is bijvoorbeeld een fantastische werkplek omdat alleen al het uitzicht spectaculair is vanaf deze etage. Je kijkt hier rechtstreeks uit op watersportgebied de Kaag! Ook alleen de begane grond (66m) verhuren is een mogelijkheid. De benedenruimte is bijvoorbeeld ideaal voor een ZZP’er.

Prijzen

De prijzen variëren vanaf € 283.800,-- tot € 425.700,-- exclusief BTW, bij een casco oplevering. Dit is inclusief één of twee parkeerplaatsen afhankelijk van het type unit.

Tip

Heb je een hypotheek nodig om bedrijfsvastgoed te kopen? Vraag deze aan bij een gespecialiseerde partij voor bedrijfsvastgoed. Neem gerust even contact op, wij adviseren je graag!

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar. De units komen langs de A44 (Amsterdam - Den Haag), op korte afstand van de afslag Warmond/Sassenheim-Zuid bij hotel Van der Valk. Tegenover de units ligt aan de andere zijde van de A44 het NS station Sassenheim, met een verbinding van en naar Schiphol. Het NS station ligt op slechts drie minuten loopafstand en heeft uitstekende (gratis) parkeermogelijkheden.

Ter hoogte van Leiden-Wassenaar wordt gewerkt aan de Rijnlandroute, die voor een snelle verbinding gaat zorgen tussen de A44 en de A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de N112/A12 (Leiden-Bodegraven-Utrecht).

Eigen grond / VVE

De 15 bedrijfsunits worden op eigen grond gerealiseerd. Om in de toekomst te zorgen voor een goede kwalitatieve waardeontwikkeling, is dit project gesplitst in appartementsrechten. Hierdoor ontstaat automatisch een Vereniging van Eigenaren. Deze is al opgericht als u eigenaar bent geworden van één of meerdere units. Lidmaatschap van de VVE is verplicht.

Niveau afwerking

De units worden casco opgeleverd. Dit houdt in, dat de plafonds en de wanden ruw en onafgewerkt worden opgeleverd. De begane grondvloer wordt uitgevoerd in beton en monoliet (glad gevlinderd) afgewerkt. De verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een zandcement dekvloer. Het houtwerk wordt voorzien van een laag witte grondverf.              

De aanvang van de bouwwerkzaamheden van de gebouwdelen zal op basis van de voortgang van de verkoop worden bepaald. Uitgangspunt is dat minimaal 70% van het plan verkocht dient te zijn d.m.v. ondertekende koop-/aannemingsovereenkomsten.

De oplevering zal plaatsvinden binnen 200 werkbare werkdagen na datum van de start bouw. De start van de bouw is het moment waarop de begane grondvloer gereed is. De aannemer zal u op de hoogte houden over de voortgang van de bouw.

De koop- en aannemingsovereenkomst

Wanneer u besluit tot aankoop van de bedrijfsruimte, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten: de koopovereenkomst voor de grond en de aannemingsovereenkomst voor het bouwen van de bedrijfsruimte.

Met het tekenen van de koopovereenkomst verplicht de ontwikkelaar zich tot de levering van de grond en de ontwikkelaar verplicht zich met het tekenen van de aannemingsovereenkomst tevens tot de bouw van de bedrijfsruimte, terwijl u zich onder meer verplicht tot het betalen van de grondkosten en de aanneemsom. Na ondertekening worden de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst naar de notaris verzonden. De notaris zal zorgdragen voor de akte van eigendomsoverdracht, ook wel ‘transportakte’ genoemd.

Betaling

Na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u verschillende facturen ontvangen. Wij sommen ze voor alle duidelijkheid op:

1. De grondfactuur. Dit is een factuur voor de grondkosten, zoals genoemd in de koopovereen-komst. Deze wordt via de notaris betaald.

2. De termijnfacturen. In de aannemingsovereenkomst is een termijnschema opgenomen voor de zogenaamde bouwtermijnen. Zodra een bouwtermijn is vervallen, ontvangt u van Diofis een termijnfactuur. De termijnen zijn als volgt;

Termijn 1:           Aanvang bouw (grondwerk)                                       20%

Termijn 2:           Gereedkomen ruwe begane grondvloer                    15%

Termijn 3:           Gereedkomen ruwe verdiepingsvloer                        15%

Termijn 4:           Hoofdconstructie gereed                                            15%

Termijn 5:           Dak waterdicht                                                            15%

Termijn 6:           Gevel waterdicht                                                         15%

Termijn 7:           Bij oplevering                                                               5%

3. De rentefactuur. Hier dient u onderscheid te maken tussen de grondkostenrente, uitstelrente en boeterente.

4. Grondkostenrente: Op basis van de koopovereenkomst is het mogelijk dat de ontwikkelaar u rente over de grondkosten in   rekening brengt. Het percentage van deze grondkostenrente is in de koopovereenkomst vastgelegd.

5. De meer/minderwerkfactuur met betrekking tot uw kopers wensen.

Betalingstermijn

Vóór de oplevering dienen alle betalingstermijnen van de aanneemsom (met uitzondering van de 7e termijn) alsmede het eventuele meerwerk voldaan te zijn.

Bouwtijd en oplevering

In de aannemingsovereenkomst wordt de bouwtijd genoemd in (200) werkbare dagen. De bouwtijd is afhankelijk van werkbaar weer. Wanneer er in een periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen en/of vorst, zullen er relatief weinig werkbare werkdagen en dit kan een langere bouwtijd veroorzaken.

Meerwerk en kopers wensen kunnen ook eventueel bouwtijdverlenging tot gevolg hebben. Standaard wordt uitgaand van één extra werkbare dag per € 500,= exclusief BTW aan meerwerk. Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering.

De bedrijfsruimte wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het glas: dit wordt schoon opgeleverd. Het bij de bedrijfsruimte behorende terrein, wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Vertraging van de oplevering, veroorzaakt door vertraging bij een NUTS-aansluiting (elektra en water) en rioolaansluitingen, geeft geen reden voor korting, vergoeding, compensatie en dergelijke.

Gedurende de (af)bouw is en blijft de bedrijfsruimte voor risico van de aannemer. Deze is verplicht tot de dag waarop de sleutels aan u worden overhandigd, de bedrijfsruimte genoegzaam verzekerd te houden, waaronder tegen schade door storm en brand. Vanaf de dag dat de sleutels van de bedrijfsruimte aan u worden overhandigd, is de bedrijfsruimte voor uw eigen risico. Dit betekent dat u zelf voor de verzekering van uw bedrijfsruimte dient te zorgen met ingang van de dag van oplevering.

Sleuteloverhandiging

Wanneer de bedrijfsruimte gereed is, krijgt u een uitnodiging om deze samen met de aannemer te inspecteren voor de oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering is getekend, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van de bedrijfsruimte.

Tijdens de oplevering zal een oplevermap / garantiemap aan de eigenaar en de VVE worden overhandigd, waarin namen en contactgegevens staan van de leveranciers en onderaannemers met de betreffende garantieverplichtingen.

Locatie
Nu Informeer
Hypotheek Calculator