Uw organisatie heeft een vraag over huisvesting. Die gaan wij voor u beantwoorden.

Bent u eigenaar of gebruiker, huurder of verhuurder, omstandigheden in uw bedrijfsvoering of uw omgeving veranderen. IMMO Rijnstede adviseert u graag, onafhankelijk, over alle aangelegenheden van huisvesting.

Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk . . maar van één telefoontje: 071-5281414

 

Nieuwbouw bedrijfsunits Voorschoten:

Binnenkort start de verkoop van 17 nieuwbouw bedrijfsunits aan de Industrieweg 3-5 te Voorschoten. In units vanaf 106M² (2 x 53 M²)

Bekijk renvooi   Meld u aan en blijf op de hoogte

 

Binnenkort start de verkoop van 23 te realiseren bedrijfsunits aan de Voorschoterweg 49 te Valkenburg (gemeente Katwijk) In units vanaf 73 M² met 6 meter vrije hoogte.

Meld u aan en blijf op de hoogte

 

Industrieweg 3-5, Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland €285.000 Vrij Op Naam
Te koop
15
Specificatie
Hoogte plafond 0.0 m
Publicatie datum juni 24, 2021
Oppervlakte 152 m2
Beschrijving
Bijgewerkt op: juli 28, 2021

NOG SLECHTS 1 TE KOOP!!

Business Units

Aan de rand van het bedrijventerrein “Dobbewijk” en toch ook landelijk gelegen, gaat Jobo

De Bouwers 16 nieuwe Business Units aan de Industrieweg 3 en 5 te Voorschoten realiseren.

Ze worden hoogwaardig uitgevoerd met een opvallende signatuur. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt voorzien van een speelse belijning aan de gevel en van aluminium kozijnen, die zorgen voor een dynamische uitstraling van de bedrijfsunits.

Bedrijfsunits variëren vanaf ca. 106 m² tot ca. 176 m².

De Business Units worden vooral solide opgebouwd met duurzame materialen, betonnen vloeren en kalkzandstenen binnenwanden.

Er zijn diverse opties voor wat betreft de indeling en kunnen er eventueel meerdere bedrijfsunits aan elkaar worden gekoppeld.

Ook zijn er vele kopers keuze opties, zoals het laten maken van pantry’s, toiletten, extra daglicht toetredingen, indelingen etc.

Parkeergelegenheid voor de deur en in de directe omgeving.

Deze bedrijfsunits zijn zéér geschikt als belegging, maar ook voor een startende ondernemer, of juist een ondernemer die toe is aan een nieuwe stap c.q. vestiging.  

Bedrijfscategorie 3.2.

Prijzen

De prijzen variëren vanaf € 185.000,= tot € 330.000,= exclusief BTW, bij een casco oplevering.                                                                                                                                                                 Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar. Op ca. 200m bevindt zich de doorgaande weg N448 (Voorschoten-Wassenaar), die bij Wassenaar aansluiting geeft op de A44 (Amsterdam-Den Haag). Op korte rijafstand wordt thans gewerkt aan de Rijnlandroute, die voor een snelle verbinding gaat zorgen tussen de A44 en de A4 (Amsterdam-Rotterdam). Het NS-station en diverse busverbindingen ligt op ca. 5 minuten fietsafstand.

Eigen grond / VVE

De 16 bedrijfsunits worden op eigen grond gerealiseerd.

Om in de toekomst te zorgen dat voor een goede kwalitatieve waardeontwikkeling, is dit project gesplitst in appartementsrechten.

Hierdoor ontstaat er automatisch een Vereniging van Eigenaren (VVE). Deze is al opgericht als u eigenaar bent geworden van een bedrijfsunit(s) en wordt u verplicht lid van deze Vereniging van Eigenaren. Een VVE behartigd niet alleen de belangen van alle eigenaren, maar regelt ook onder andere de volgende zaken:

 • De (financiële) administratie;
 • De opstalverzekering;
 • Een WA-verzekering;
 • Jaarlijkse vergadering(en);
 • Voor de reservering voor groot- en klein onderhoud;
 • Onderhoud van het dak, de gevels en het terrein;
 • Onderhoud van de gemeenschappelijke riolering;
 • De glasbewassing van de gevels.

De afmetingen en koopsommen zijn als volgt:

Unit  1: 163 m² = Verkocht

Unit  2: 163 m² = Verkocht

Unit  3: 163 m² = Verkocht

Unit  4: 163 m² = Verkocht

Unit 5: 106 m² = Verkocht

Unit  6: 106 m² = Verkocht

Unit  7: 106 m² = Verkocht

Unit  8: 106 m² = Verkocht

Unit 9: 106 m² =  Verkocht

Unit 10: 106 m² = Verkocht

Unit 11: 106 m² = Verkocht

Unit 12: 106 m² = Verkocht

Unit 13: 106 m² = Verkocht

Unit 14: 106 m² = Verkocht

Unit 15: 176 m² = Verkocht

Unit 16: 152 m² = Beschikbaar

Prijzen staan vast tot 1 september 2021.

Aanvang bouw als 70% verkocht is en de bouwvergunning onherroepelijk is.

Start bouw 1 september 2021 (verwachting). 

Betalings: Grondoverzicht z.s.m. nadat de ontbindende voorwaarden vervallen zijn.

Aanneemsom

1e termijn: bij start bouw                                       20%

2e termijn: ruwe vloer begane grond gereed       15%

3e termijn: ruwe verdiepingsvloer gereed            15%

4e termijn: hoofdconstructie                                  15%

5e termijn: dak waterdicht                                      15%

6e termijn: gevel waterdicht                                   15%

7e termijn: bij oplevering                                         5%

Koperswensen

Er zijn mogelijkheden om uw unit tijdens de bouw aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

De aannemer zal u hierover informeren door middel van een kopers-keuzelijst.

Voorbeelden van de kopers-keuzes zijn:

 • Koppelen van meerdere units tot 1 unit op diverse manieren
 • Uitbreiding van groepenkast in de meterkast
 • Elektrische aandrijving van overheaddeur
 • Toilet op begane grond of verdieping
 • Pantry op begane grond of verdieping
 • Uitstortgootsteen op begane grond of verdieping
 • Trap in dichte uitvoering i.p.v. open uitvoering
 • Extra dak/lichtkoepel(s)
 • Extra dakdoorvoer
 • Vloerverwarming
 • Zonnepanelen

Betaling van koperskeuze geschiedt in 2 termijnen: 50%bij de opdracht en 50% bij het gereedkomen van de specifieke koperskeuze.

Eigendomsoverdracht

Kort nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is getekend, wordt u uitgenodigd door de projectnotaris om deze akte te tekenen.

Splitsingsakte

Aan de koop- aannemingsovereenkomst zal ook een concept van de splitsingsakte worden toegevoegd. U kunt de makelaar verzoeken een concept van dit document vooraf toe te zenden.

Er zijn ontbindende clausules van toepassing. Bij dit project zijn dit de volgende clausules:

 • Dat een onherroepelijke bouwvergunning is verkregen door de ontwikkelaar;
 • Dat de grond is geschikt voor het beoogde gebruik;

De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zogenaamde “akte van levering” (notarieel transport) en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. In de akte van levering worden alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw bedrijfsruimte vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers, waardoor de eigendom van de grond op uw naam komt. Ook het eventuele passeren van de hypotheekakte, waarin de financiering is geregeld, wordt verzorgd door de notaris.

De hypotheekakte zal doorgaans tegelijkertijd met de akte van levering worden getekend. In de koopovereenkomst wordt een datum vermeld wanneer het notarieel transport van de bouwkavel plaatsvindt. Dat is de dag waarop u uiterlijk eigenaar van de bouwkavel wordt.

De notaris stuurt u tijdig een afrekening, waarin het totale op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen) is aangegeven.

Inclusief de bijkomende kosten zoals:

 • De rente over de vervallen maar tot de leveringsdatum nog niet betaalde (bouw)termijnen;
 • De grondkostenrente.

En eventueel:

 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • Kadasterkosten voor de inschrijving van de hypotheekakte;
 • Afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gereserveerd en in depot blijft, zal doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel ontbrekende bedrag uit eigen middelen moeten voldoen.

De koopsom

De koopsom van een nieuwbouw bedrijfsunit is in euro’s en “vrij op naam” (V.O.N.) exclusief BTW. Dat wil zeggen dat onder andere de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:

 • Grondkosten;
 • Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
 • Kosten van de architect, constructeur en overige adviseurs;
 • Verbruikskosten tot aan de oplevering;
 • Gemeentelijke leges;
 • Kosten van de kadastrale uitmeting;
 • Constructie Allrisk verzekering tijdens de bouw met eveneens een verzekering tegen brand- en stormschade tijdens de bouw;
 • Notariskosten voor de aankoop van uw bedrijfsruimte;

 Niet alle kosten zijn in de “vrij op naam” prijs opgenomen. Daarbij moet u denken aan:

 • Kosten voor eventueel meerwerk/koperswensen;
 • BTW;
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, data en CAI;
 • Afsluitprovisie, notaris en kadasterkosten voor uw hypotheek;
 • Renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder “Betaling”);
 • Notariskosten voor een volmacht indien u de akte van levering niet in persoon tekent;
 • De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • De kosten van controle van uw persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie, van de geldigheid van uw legitimatiebewijs en van inzage in het faillissementenregister;
 • De afsluitprovisie voor uw geldverstrekker;
 • Taxatiekosten ten behoeve van de hypotheek;
 • Oprichtingskosten VVE bedragen € 700,=. Dit zal worden voldaan uit de kas van de VVE en hiertoe worden alle kopers verplicht om een éénmalige bijdragen van circa € 400,= te storten in de kas van de V.V.E., afhankelijk van het breukdeel van de V.V.E.

 Voor meer informatie kunt u de verkoopbrochure bij de makelaar opvragen.

Locatie
Nu Informeer
Hypotheek Calculator